Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami stażowymi dla Pracodawców i Uczestników w ramach projektu „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0075/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Na dokumenty stażowe składają się:

  • umowa
  • załączniki: lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych w okresie odbywania stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu, opinia z przebiegu stażu, oświadczenie o refundacji dodatku do wynagrodzenia, skierowanie na badania lekarskie.

Umowę wraz z załącznikami można pobrać w zakładce Dokumenty.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem