Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu w ramach projektu „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0075/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Na komplet dokumentów składają się Wniosek pracodawcy o zawarcie umowy w sprawie odbywania stażu oraz Program stażu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców.
Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem