Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/18/ST "Transport i spedycja"

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/18/ST na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia "Transport i spedycja" w ramach projektu: „Staż+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.07.01.00-18-0075/17-00.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem