Zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/18/ST

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 01/18/ST na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu doradztwa specjalistycznego w ramach projektu pod tytułem „Staż+”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę dla poszczególnych części zamówienia:

  • Dla Części I doradztwo zawodowe – Barbara Brelik, ul. Dukielska 13/23, 35-505 Rzeszów
  • Dla Części II doradztwo zawodowe – Agata Gadziała, ul. Zielona 1 A, 38-100 Strzyżów
  • Dla Części III doradztwo psychologiczne – Sabina Rzepka, ul. Architektów 13/7, 35-082 Rzeszów.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem