Zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/18/ST

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 03/18/ST na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu pod tytułem „Staż+”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, został wyłoniony Wykonawca dla części V – INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem