Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie pod tytułem „Staż+”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Załączniki:
Pobierz plik (lista rankingowa 7.1.pdf)Lista rankingowa[ ]128 kB

Zapraszamy do udziału w projekcie „STAŻ+” bezrobotne kobiety w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, kolbuszowskim lub strzyżowskim.

Pozostały jeszcze wolne miejsca. Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 24.01.2018 r. w Biurze Projektu przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W związku z dopisaniem w dokumentach rekrutacyjnych numeru umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, do pobrania są nowe wzory dokumentów. Uczestniczki, które złożyły formularze przed dokonaniem dopisku, nie muszą składać dokumentów ponownie.

Zapraszamy do udziału w projekcie „STAŻ+” bezrobotne kobiety w wieku powyżej 29 r.ż. (mające ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia projektu), zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, kolbuszowskim lub strzyżowskim.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 27.12.2017 do dnia 24.01.2018 r. w Biurze Projektu przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Na komplet dokumentów składają się wypełnione i podpisane formularze w postaci:

  • Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • Załącznika 1 - Formularz rekrutacyjny,
  • Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP – Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.07.01.00-18-0075/17 pod tytułem „Staż+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem